ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ควรปรับปรุง
108  39.4%
พอใจมาก
83  30.3%
พอใจ
18  6.6%
เฉยๆ
8  2.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  274
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14:26 น.