ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง 29-07-2564

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลท่ายาง ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 23-03-2564

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ

............................................................................................................

 

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลท่ายาง

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

...........................................................................................................