วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิงเล็ก
                                                       ระเบียบปฏิบัติแผนอัคคีภัย
                                                       ใบแจ้งซ่อม
                                                       ระบบการส่งซ่อมของโรงพยาบาล
                                                       การบำรุงรักษา OXYGEN REGULATOR
                                                       การบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์
                                                       การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลาง
                                                       การบำรุงรักษาเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
                                                       การบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า
                                                       การบำรุงรักษาเครื่องนึงฆ่าเชื้อโรค ขนาดกลาง
                                                       การบำรุงรักษาเครื่องปั่นตกตะกอน
                                                       การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเอกซเรย์ฟัน
                                                       การบำรุงรักษาเครื่องอบผ้า
                                                       การบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
                                                       การบำรุงรักษาโคมไฟผ่าตัด
                                                       การบำรุงรักษาตู้อบเด็ก
                                                       การบำรุงรักษาเตียงผ่าตัด
                                                       การบำรุงรักษายูนิตทำฟัน
                                                       เครื่อง Defibrillator
                                                       เครื่อง EKG
                                                       เครื่อง Infusion pump
                                                       เครื่อง Pluse Oximeter
                                                       เครื่อง Suction
                                                       เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (NIBP)