ดาวน์โหลด

 

รพสต.ติดดาว 2561
ประกาศจังหวัด เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์     
ประกาศจังหวัด เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
คู่มือ Libre Office     
สรุปโครงการ ODOP     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
สอบราคาซื้อรถตู้ 12 ที่นั่งสำหรับรับ-ส่งผู้สูงอายุ และนักเรียนมารับบริการตรวจสุขภาพ     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานจอดรถ     
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง     
อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า     
ประกาศร่าง TOR     
เอกสารสอบราคา เช่าเครื่องอ่านเอกซเรย์     
เอกสารสอบราคา จ้างเหมาทำสื่อแผ่นพับ     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
ครุภัณฑ์การแพทย์ Ultrasound     
ครุภัณฑ์ทันตกรรม     
ครุภัณฑ์การแพทย์     
เอกสารสอบราคา กล้องจุลทรรศน์,เครื่อง Ultrasound     
เอกสารสอบราคา อาคารเครื่องอบแก๊ส     
สอบราคายูนิตทำฟัน     
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
ประกาศจ้างเหมาบริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลท่ายาง     
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ยูนิตทำฟัน     
กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ     
เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา     
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน     
อุปกรณ์ช่วยชิวิตทารก     
เครื่องจี้ห้ามเลือด     
เครื่องตรวจอวัยวะภายใน     
เอกสารสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์   
เอกสารสอบราคาจ้าง โรงรถ พัสดุ     
เอกสารประกอบรายการ ครุภัณฑ์การแพทย์     
เอกสารประกอบรายการ ระบบไปป์ไลท์