ระบบตรวจสอบภายใน eia76

..............................................................................................................................

MIS HOS-info

ข้อมูลและสถิติ             จัดการตัวชี้วัด KPI

..............................................................................................................................

สมุดสุขภาพประชาชน Health for you

..............................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

รายงานความเสี่ยง HRMS On cloud

แอป RDU รู้เรื่องยา แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณรอบรู้เรื่องยามากขึ้น

QR Code Android                                         QR Code iOS

              

ระบบ Android โหลดได้  ที่นี่       ระบบ iOS โหลดได้    ที่นี่

...................................................................................................................